vietinfo di động
Thư mục
Pháp luật

Kinh doanh kiểu “lều chõng” và nghĩa vụ EET

Cập nhật lúc 13-10-2016 12:19:49 (GMT+1)

Stánkař- mà người Việt Nam thường hay gọi là người bán hàng lều chõng, trong khuôn khổ liên quan tới hệ thống quản lý doanh thu trực tuyến (EET) đã được đề cập tới nhiều, kể cả những tranh cãi đề xuất có nên buộc “stánkař”phải thực hiện nghĩa vụ EET hay không. Theo luật về EET đã có hiệu lực, “stánkař”có phải thực hiện nghĩa vụ hay không và theo lộ trình nào phụ thuộc vào chủng loại hàng hóa kinh doanh buôn bán. ... Chi tiết
Trang:    3 4 5 6 7 Tiếp
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2017 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: